Liepājas sporta spēļu skola
  

Kontakti 

 

 

                                        

 Reģ.Nr. 3071902139
Adrese: Brīvības ielā 55, Liepāja, LV-3401 (Liepājas Olimpiskā centra MANĒŽA)
3. stāvs - 307. kabinets

Tālrunis:  634 27473
E-pasts: lsss@liepaja.lv

Darba laiks: Darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00

 

Rekvizīti:

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde

Liepājas Sporta spēļu skola

Reģ. Nr.90000291763

PVN LV90000291763

Brīvības iela 55, Liepāja, LV-3401

A/S SEB banka 

Kods: UNLALV2X

Konta Nr.LV48UNLA0021600008150

 

 

 

Direktors: Guntars Kikučs
Tālrunis: 63427473
E-pasts: guntars.kikucs@liepaja.lv 

Direktora vietniece: Evita Auniņa
Tālrunis: 63427473
E-pasts: evita.aunina@liepaja.lv

Izglītības metodiķis: Mārtiņš Kozlovskis
Tālrunis: 63427473
E-pasts: martins.kozlovskis@liepaja.lv 

Izglītības metodiķe: Aija Kalnīte
Tālrunis: 63427473
E-pasts: aija.kalnite@liepaja.lv 

Direktora vietnieks saimnieciski administratīvajā darbā: Toms Mackars
Tālrunis: 63427473
E-pasts: toms.mackars@liepaja.lv 

 Lietvede: Anita Lībere
Tālrunis: 63427473
E-pasts: lsss@liepaja.lv 

Basketbola nodaļas sporta organizators: Vairis Pusaudzis
E-pastsvairis.pusaudzis@liepaja.lv 

Basketbola nodaļas sporta organizators: Ģirts Splīte
E-pasts: girts.splite@liepaja.lv 

Volejbola nodaļas sporta organizators: Inguna Valdmane
E-pasts: inguna.valdmane@liepaja.lv  

Vieglatlētikas nodaļas sporta organizators: Daiga Stumbre
E-pasts: daiga.stumbre@liepaja.lv    

Hokeja nodaļas sporta organizators: Māris Miezis
E-pastsmaris.miezis@liepaja.lv  

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

E-pasts:  das@liepaja.lv 

Tālrunis: 63422331

Adrese: Rožu iela 6, Liepāja