Liepājas sporta spēļu skola
  

Informācija vecākiem 

 

Vecāku līdzfinansējuma maksa ir noteikta saskaņā ar Liepājas pilsētas Domes 2011.gada 7.jūlija lēmumu Nr.243 „Par saistošajiem noteikumiem par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmās”.

 


Līdzfinansējuma maksājums veicams tikai bezskaidras naudas veidā – iemaksājot bankā vai veicot pārskaitījumu interneta bankā uz Sporta pārvaldes rekvizītiem

LPPI „Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde”
Reģistrācijas numurs: 90000291763
Adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401
Banka: a/s SEB Banka, UNLALV2X
Konta numurs: LV15UNLA0050014948863

Veicot maksājumu obligāti norādāms sporta skolas audzēkņa vārds, uzvārds, personas kods, sporta veids.

 

Lēmums par Liepājas pilsētas domes 2014. gada 16. oktobra lēmuma nr. 305 "Par dienesta viesnīcas statusa piešķiršanu neapdzīvotām telpām siļķu ielā 7 un maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanu" - ../../../../mda/fmg/9/DIENESTA VIESNĪCA SIĻĶU 7 maksas pakalpojumu cenas no 2018 gada septembra.pdf