Liepājas sporta spēļu skola
  

TIRGUS IZPēTES 

Par hokeja inventāra piegādi

Piedāvājuma iesniegšanas veids: •Aizpildītu tehniskās specifikācijas un finanšu piedāvājuma tabulu nosūtot uz e-pastu toms.mackars@liepaja.lv līdz 2022. gada 30. marta 17:00;

*Līgumu neslēdz ar izpildītāju, kuram Latvijā ir aktuāli nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Nodokļu parādu esamību pārbauda Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku publiskajā datubāzē https://www6.vid.gov.lv/NPAR. Nodokļu parāda esamību pārbauda uz Ziņojuma sagatavošanas dienu.

Jautājumu gadījumā zvanīt Liepājas Sporta spēļu skolas direktora vietniekam Tomam Mackaram, tel. 28367030

Par LJBL tiesnešu koordinēšanu

Publicēts 18.01.2022; Iesniegšana 23.01.2022

Par LJBL tiesnešu koordinēšanu

Publicēts 8.09.2021; Iesniegšana 17.09.2021

PAR JAUNO BASKETBOLA TIESNEŠU APMĀCĪBU.

Publicēts 8.09.2021; Iesniegšana 15.09.2021

Par hokeja slidu asināšanu un remontu

Publicēts 10.05.2021; Iesniegšana 17.05.2021 12:00

Par jauno basketbola tiesnešu apmācību.

Publicēts 10.03.2021; Iesniegšana 17.03.2021 12:00