Liepājas sporta spēļu skola
  

DOKUMENTI 

Informācija par personas datu apstrādi

COVID-19

Liepājas Sporta spēļu skolas Nolikums un grozījumi

Pašnovērtējuma ziņojums

Attīstības plāns

Audzēkņiem un vecākiem

Minimālās nepieciešamās fiziskās aktivitātes bērniem

Atbalsts karjeras izglītībā

ĒTIKAS KODEKSS