Liepājas sporta spēļu skola
  

CENU IZPēTES 

Par LJBL tiesnešu koordinēšanu

Publicēts 18.01.2022; Iesniegšana 23.01.2022

Par LJBL tiesnešu koordinēšanu

Publicēts 8.09.2021; Iesniegšana 17.09.2021

PAR JAUNO BASKETBOLA TIESNEŠU APMĀCĪBU.

Publicēts 8.09.2021; Iesniegšana 15.09.2021

Par hokeja slidu asināšanu un remontu

Publicēts 10.05.2021; Iesniegšana 17.05.2021 12:00

Par jauno basketbola tiesnešu apmācību.

Publicēts 10.03.2021; Iesniegšana 17.03.2021 12:00