Sīkdatņu lietošana tīmekļa vietnē
Liepājas sporta spēļu skola
  

Kontakti 

 

 

                                        

 Reģ.Nr. 3071902139
Adrese: Brīvības ielā 55, Liepāja, LV-3401 (Liepājas Olimpiskā centra MANĒŽA)
3. stāvs - 307. kabinets

Tālrunis: 2 9233214, 634 27473
Fakss: 634 27473
E-pasts: lsss@liepaja.lv

Darba laiks: Darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00

 

Rekvizīti:

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde

Liepājas Sporta spēļu skola

Reģ. Nr.90000291763

PVN LV90000291763

Brīvības iela 55, Liepāja, LV-3401

A/S SEB banka 

Kods: UNLALV2X

Konta Nr.LV48UNLA0021600008150

Direktors: Guntars Kikučs
Tālrunis: 63427473
E-pasts: guntars.kikucs@liepaja.lv

Direktora vietniece: Aija Kalnīte
Tālrunis: 63427473
E-pasts: aija.kalnite@liepaja.lv

Direktora vietniece: Evita Auniņa
Tālrunis: 63427473
E-pasts: evita.aunina@liepaja.lv  

Basketbola un volejbola nodaļu metodiķe: Elita Platača
Tālrunis: 29233214
E-pasts: elita.plataca@liepaja.lv

Vieglatlētikas nodaļas metodiķe: Diāna Lauva
Tālrunis: 29228160
E-pasts: diana.lauva@liepaja.lv

Hokeja nodaļas metodiķis: Kārlis Liepiņš
Tālrunis: 27015007
E-pasts: karlis.liepins@liepaja.lv

Lietvedības sekretāre: Anita Lībere
Tālrunis: 63427473
E-pasts: lsss@liepaja.lv

Direktora vietnieks saimnieciski administratīvajā darbā: Toms Mackars
Tālrunis: 28367030
E-pasts: toms.mackars@liepajalv